Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 13
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm

  Tuyển Công Chức - Lạng Sơn
  UBND huyện Văn Lãng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10...
  Tuyển Công Chức - 5 ngày trước
 • Lạng Sơn - Các Vị Trí Tổ Trưởng & Chuyên Viên

  LienVietPostBank - Lạng Sơn
  Nhân viên chính thức. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của bộ phận Khách hàng cá nhân theo định kỳ....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 21 ngày trước
 • UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non năm

  Tuyển Công Chức - Lạng Sơn
  Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện năm 2017,...
  Tuyển Công Chức - 19 giờ trước
 • UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non năm

  Tuyển Công Chức - Lạng Sơn
  Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện với những nội dung sau:....
  Tuyển Công Chức - 19 giờ trước
 • Nhân Viên Kế Toán

  Xây Dựng Và Thương Mại Lts Việt Nam - Lạng Sơn
  Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán. Làm các thủ tục liên quan họach toán chi phí. Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế....
  Careerlink VN - 3 ngày trước
 • UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm

  Tuyển Công Chức - Lạng Sơn
  Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định./. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng...
  Tuyển Công Chức - 19 giờ trước
 • Kế Toán Bán Hàng

  SX TM XNK Viễn Thông A - Lạng Sơn
  Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ và dài hạn; Có khả năng thu hút, tổ chức, quản lý, đào tạo và phát...
  Tim viec nhanh - 5 ngày trước
 • Kế toán trưởng (làm việc tại Lạng Sơn)

  Đông Thiên Phú - Lạng Sơn
  Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng. Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công....
  Đông Thiên Phú - 12 ngày trước
 • Kế Toán Trưởng

  Đông Thiên Phú - Lạng Sơn
  Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng. Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công ....
  My Work - 13 giờ trước
 • Trưởng Bộ Phận Kế Toán -

  Thế Giới Số Trần Anh - Lạng Sơn
  Kĩ năng báo cáo, Lập kế hoạch, Quản lý, Giám sát. Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân sự Bộ phận kế toán của Siêu thị;...
  Tim viec nhanh - 24 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.