Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 313
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • 2) NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

  Ajinomoto Vietnam - Đồng Nai
  Lập kế hoạch, kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu và cân đối lịch nhận hàng cho phù hợp; Cân đối thành phẩm và nguyên vật liệu đóng gói;...
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

  CareerLink’s Client - Đồng Nai
  Tổng hợp, lên kế hoạch sản xuất. Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất, có hiểu biết về BOM. Mới tốt nghiệp nhưng yêu thích công việc lập kế hoạch sản xuất vẫn...
  Careerlink VN - 3 ngày trước
 • Kế Hoạch Sản Xuất

  CONG TY ILJIN AUTRA VIỆT NAM - Đồng Nai
  Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên kế hoạch sản xuất bao gồm:. Lên kế hoạch sản xuất theo từng màu(sử dụng hệ thống)....
  Tim viec nhanh - 7 ngày trước
 • nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất

  ILJIN AUTRA VIỆT NAM - Đồng Nai
  Công nhân/ Nhân viên. Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên kế hoạch sản xuất bao gồm:. Lên kế hoạch sản xuất theo từng màu(sử dụng hệ thống)....
  Tuyencongnhan - 5 ngày trước
 • NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ

  BS CORPORATION - Đồng Nai
  Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc; Cung cấp thông tin kế hoạch vật tư cho các bộ phận liên quan....
  Careerlink VN - 8 ngày trước
 • Nhân Viên Điều Phối - Kế Hoạch

  Hạt thủy tinh L.Q Joton - Đồng Nai
  Công nhân/ Nhân viên. Lên lịch sản xuất, kế hoạch sản xuất, kế hoạch làm việc cho công nhân nhà máy phù hợp với yêu cầu tiến độ, dựa trên các nguồn lực sẵn có....
  Tuyencongnhan - 10 ngày trước
 • Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự

  Hansungbolt Vina - Đồng Nai
  Công nhân/ Nhân viên. Phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của cán bộ nhân viên....
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Nhân Viên ều Phối - Kế Hoạch Tại Long Thành, Đồng Nai

  LQ JOTON - Đồng Nai
  Lên lịch sản xuất, kế hoạch sản xuất, kế hoạch làm việc cho công nhân nhà máy phù hợp với yêu cầu tiến độ, dựa trên các nguồn lực sẵn có....
  My Work - 12 ngày trước
 • Kế Toán Thu Chi

  QUỐC TUẤN - Đồng Nai
  Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hoạch toán kế toán....
  Careerlink VN - 10 ngày trước
 • Chuyên Viên Kế Hoạch & Điều Độ Sản Xuất - Mỹ Phước

  Bao Bì Biên Hòa - Đồng Nai
  Lên kế hoạch sản xuất theo kế hoạch giao hàng. Điều độ sản xuất theo kế hoạch sản xuất và kế hoạch giao hàng. 5.Phẩm chất cá nhân:....
  Tim viec nhanh - 2 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.