Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 29
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Đồng Tháp
  Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân/doanh nghiệp. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá...
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 2 ngày trước
 • Giám Sát Bán Hàng Miền Nam

  ĐẦU TƯ DẦU KHÍ TOÀN CẦU - Đồng Tháp
  Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng phòng kinh doanh duyệt, thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Lập kế hoạch, phân tích, tổ chức, quản lý khoa học.....
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • Nhân Viên QC

  Hùng Cá - Đồng Tháp
  Kết hợp với bộ phận sản xuất và kế hoạch xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp. Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân...
  Careerlink VN - 1 ngày trước
 • Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

  PG Bank - Đồng Tháp
  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh. Hoạch kinh doanh; Thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân. Doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân, gồm:....
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý tín dụng

  PG Bank - Đồng Tháp
  Triển năng lực cho cá nhân, các kế hoạch đào tạo, hỗ trợ từ cấp trên và. Bên cạnh đó, cần phải lập ra các kế hoạch phát. Xác nhận kiểm toán....
  PG Bank - 14 ngày trước
 • Đại Diện Bán Hàng

  Bóng Đèn Điện Quang - Đồng Tháp
  Lên kế hoạch bán hàng hàng ngày. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bán hàng về kết quả bán hàng trong khu vực...
  Careerlink VN - 28 ngày trước
 • Đại Diện Tiêu Thụ

  Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đồng Tháp
  Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng hàng ngày/ hàng tuần; Chăm sóc các điểm bán, thực hiện kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi của Công ty để...
  Careerlink VN - 29 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

  NHA MÂN - Đồng Tháp
  Thực hiện bảo trì hệ thống điện theo kế hoạch được duyệt. Cùng với TP xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện....
  Careerlink VN - 20 giờ trước
 • Fpt Telecom Đồng Tháp - Nhân Viên Kỹ Thuật Hạ Tầng Viễn Thông

  Viễn thông FPT - Đồng Tháp
  Tham gia khảo sát, lập các thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các kế hoạch hạ tầng. Có kinh nghiệm trong việc thiết kế hạ tầng cấp viễn thông hoặc mạng truyền...
  Tim viec nhanh - 10 ngày trước
 • Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

  PG Bank - Đồng Tháp
  Đầu mối tiếp nhận. KHDN để nắm bắt kịp thời các cơ hội cho ngân hàng và đề xuất kế hoạch thực. Đối với vị trí chuyên viên chính:....
  PG Bank - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.