Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 49
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Chuyên Viên Nhân Sự - Hành Chính - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Nhân Viên Bán Hàng - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Tránh nhiệm chính:. Thái độ - hành vi....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Kế Toán Quầy - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Tránh nhiệm chính:. Thái độ - hành vi. Có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, thị trường tài chính....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Chuyên Viên Chuyên Trách Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Tránh nhiệm chính:. Có kỹ năng quản lý, truyền đạt và huấn luyện nhân viên tốt. Có kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận định tốt các số liệu...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Chuyên Viên Kế Toán - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Giám sát Boiler Dự án LP - SH

  Tổng Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CT - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Phải được SH1PP/ Fichtner chấp nhận. Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công lắp đặt công trình công nghiệp liên quan đến cơ nhiệt/...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Cán bộ kỹ thuật 1

  Nước Aquaone Hậu Giang - Hậu Giang
  Công nhân/ Nhân viên. Hành chính Trình độ:. Chứng minh thư nhân dân; Kỹ sư Tự động hóa chính quy Yêu cầu:....
  Tuyencongnhan - 13 ngày trước
 • Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Nhận thông tin bảo hành sửa chữa hàng hoá, in phiếu, sắp xếp, điều động,...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Nhân Viên Kho - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Lao động phổ thông....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang

  Thương Mại Nguyễn Kim - Hậu Giang
  Nhân viên chính thức. Nhân Viên Kỹ Thuật - TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang. Tiếp nhận, thực hiện công tác kiểm tra, giám định kỹ thuật và thực hiện tư vấn hoặc bảo...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.