Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 63
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh, lĩnh vực tài chính ngân hàng, dịch vụ khách hàng, hoặc các ngành có liên quan....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 8 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Đồng Nai
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 11 ngày trước
 • NV-CV QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Bình Thuận
  Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh, lĩnh vực tài chính ngân hàng, dịch vụ khách hàng, hoặc các ngành có liên quan....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 3 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Bình Dương
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 11 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Tây Ninh
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 12 ngày trước
 • NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Hà Nội
  Mẫu lý lịch ứng viên của Ngân hàng Á Châu tải trên website :. Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh. Phát triển khách hàng....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 5 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Bình Phước
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 11 ngày trước
 • NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Hà Nội
  Mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website:. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 11 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 11 ngày trước
 • NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Lên kế hoạch bán hàng chi tiết theo tuần, tháng. Chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 8 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.