Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

    NPD Vina Co.,Ltd - Thái Nguyên
    (Mã số: 001) Biên - phiên dịch Tiếng Hàn Quốc cho quản lý Hàn Quốc trong quá trình làm việc hay trong các cuộc họp của công ty với khách hàng. - Công việc
    My Work - 19 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.