Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 704
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành- Quản Trị

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Chịu trách nhiệm về việc điều hành thực hiện tất cả các hoạt động của các Khối, Phòng, Ban, Đơn vị phụ trách trước TGĐ bao gồm: ** Phòng HCNS ** Phòng Kiểm
  NIC HR - 30+ ngày trước
 • Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phòng Kinh Doanh)

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tham gia cùng với Trưởng Phòng dịch các tài liệu, Email, và nội dung các thư được chuyển tới từ công ty mẹ • Cùng với Trưởng Bộ Phận ra thị trường và dịch
  NIC HR - 30+ ngày trước
 • Internal Auditor

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Conduct risk assessment of assigned department or functional area in established/required timeline. - Establish risk-based audit programs. - Determine scope
  NIC HR - 30+ ngày trước
 • Senior Game Designer (Foreigner)

  NIC's Client - Hà Nội
  Job Description: New game ideas and prototyping: • Work on new game ideas, work with game designers on improving / finalizing their ideas. • Have a good
  NIC HR - 3 ngày trước
 • Native Chinese Teacher

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Implement Chinese curriculum in our classrooms - Expand on our current curriculum - Implement extra-curriculum such as performing art for concert or art and
  NIC HR - 30+ ngày trước
 • Social Compliance Supervisor

  NIC's Client - Đồng Nai
  Client codes of conduct; The role of a social compliance officer (SCO) is to conduct and consult social compliance audits of factories in Vietnam to assess...
  NIC HR - 12 ngày trước
 • Manager of Sales and Marketing (Hospitality) - Vietnamese...

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  Main duties / responsibilities: - Set up the Sales and Marketing Plan (vision, mission, objective and strategy) in short term and long term. - Set up a Sales
  NIC HR - 30+ ngày trước
 • Fashion Design Team Leader (Foreigner or Korean)

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  1/ Building collections (Collection of 70 styles should be ready every two weeks) 2/ Working with a team of 7-8 designers, 1-2 graphic designers, 2 pattern
  NIC HR - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên Chăm Sóc Cộng Đồng Người Nước Ngoài (tiếng Hoa)

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Lên ý tưởng, lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ đời sống tinh thần trong khu đô thị. - Tìm
  NIC HR - 2 ngày trước
 • Nhân Viên Chăm Sóc Cộng Đồng Người Nước Ngoài (tiếng Nhật)

  NIC's Client - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Lên ý tưởng, lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ đời sống tinh thần trong khu đô thị. - Tìm
  NIC HR - 2 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.