Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Quản Lý Sản Xuất

    Vina Moon Chang - Bắc Giang
    Tổ chức và quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến xưởng sản xuất phụ trách nhằm đáp ứng các yêu cầu về sản lượng, chất lượng và tiến độ theo đúng kế hoạch đề
    My Work - 18 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.