Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 145
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Công ty Kobayashi tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  Xưởng C7, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cẩn Giuộc, T. Số người cần tuyển:....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • Công ty Aoki tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  D3, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cẩn Giuộc, T. Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ trực tuyến của Kizuna đối với các khách hàng....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • Semitec Electronics Việt Nam tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ trực tuyến của Kizuna đối với các khách hàng. Số người cần tuyển:....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • Elleun tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  D6, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cần Giuộc, T. Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ trực tuyến của Kizuna đối với các khách hàng....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • TAT tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  E2, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cần Giuộc, T. Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ trực tuyến của Kizuna đối với các khách hàng....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • World pack tuyển dụng đến 30 tháng 11

  Kizuna - Long An
  Xưởng B7, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cẩn Giuộc, T. Số người cần tuyển:....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • Yanase Vietnam tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  Xưởng A3, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cẩn Giuộc, T. Số người cần tuyển:....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • Công Ty TNHH Misoya Việt Nam tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  Xưởng C4, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cần Giuộc, T. Số người cần tuyển:....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • Kobayashi-Ohta Label Việt Nam tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  Xưởng C7, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cần Giuộc, T. Số người cần tuyển:....
  Kizuna - 30+ ngày trước
 • Plaige Việt Nam tuyển dụng

  Kizuna - Long An
  Xưởng D5, Khu nhà xưởng Dịch vụ Kizuna 1, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cần Giuộc, T. Số người cần tuyển:....
  Kizuna - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.