Logo


Hiển thị việc làm 1 - 5 trong tổng số 5
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Senior Service Technician

  Vestas - Bình Thuận
  In the Service department, our focus is to provide our clients with high quality and best possible production of their wind power plants....
  Vestas - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên Hành Chính Phòng Kinh Doanh

  King Power - Bình Dương
  Soạn thảo nội dung văn bản hợp đồng, chương trình bán hàng, biểu mẫu theo dõi, tổng hợp … cần thiết cho công việc bằng MS Word, MS Power point....
  Tuyencongnhan - 12 ngày trước
 • Kế Toán Tổng Hợp

  King Power - Bình Định
  Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với
  Tuyencongnhan - 12 ngày trước
 • Nhân Viên Hành Chính Phòng Kinh Doanh (Tiếng Trung)

  Công Ty TNHH King Power - Thành phố Hồ Chí Minh
  Soạn thảo nội dung văn bản hợp đồng, chương trình bán hàng, biểu mẫu theo dõi, tổng hợp … cần thiết cho công việc bằng MS Word, MS Power point....
  CareerBuilder - 12 ngày trước
 • Kế Toán Tổng Hợp Làm Việc Tại Bình Định

  Công Ty TNHH King Power - Bình Định
  Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với
  CareerBuilder - 12 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.