Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 59
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên kinh doanh

  Hoa Sen Group - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đi thực tế thị trường, nắm thông tin đối thủ, giá cả, nhu cầu, đặc thù kinh tế - xã hội địa bàn, vị trí khách hàng… Phân tích nhu cầu thị trường, lập kế
  Hoa Sen Group - 15 ngày trước
 • Nhân Viên Mua Hàng

  Hoa Sen Group - Thành phố Hồ Chí Minh
  Để gia nhập Hoa Sen Group,. Tổng hợp nhu cầu vật tư các đơn vị, các phòng ban của toàn Tập đoàn....
  Hoa Sen Group - 8 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh thị trường

  Hoa Sen Group - Hà Nội
  Đi thực tế thị trường, nắm thông tin đối thủ, giá cả, nhu cầu, đặc thù kinh tế - xã hội địa bàn, vị trí khách hàng… Phân tích nhu cầu thị trường, lập kế
  Hoa Sen Group - 26 ngày trước
 • Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

  Hoa Sen Group - Thành phố Hồ Chí Minh
  Để gia nhập Hoa Sen Group,. Đàm phán với khách hàng các yêu cầu về xuất khẩu hàng hóa và thực hiện các nghiệp vụ về thanh toán, bảo hiểm, giao nhận hàng hóa....
  Hoa Sen Group - 30 ngày trước
 • Quản trị viên dự nguồn - Giám đốc chi nhánh

  Hoa Sen Group - Thành phố Hồ Chí Minh
  Ứng viên đạt yêu cầu sẽ làm việc tại các Chi nhánh ( >100 chi nhánh) Khu vực phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau. Xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức tiếp thị,
  Hoa Sen Group - 18 ngày trước
 • Nhân Viên ATLĐ-VSMT-PCCC

  Hoa Sen Group - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thực hiện các yêu cầu của Pháp luật như báo cáo định kỳ về Môi trường (nước thải, khí thải, chất thải rắn bao gồm chất thải nguy hại), ATLĐ – PCCC - VSMT, hóa...
  Hoa Sen Group - 30 ngày trước
 • Nhân Viên Cung Ứng

  Hoa Sen Group - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Chịu trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hàng tồn kho, tính toán hiệu quả của đơn đặt hàng từ đơn vị kinh doanh của Công ty, Tập đoàn; Phối hợp với Bộ phận Kho
  Hoa Sen Group - 30 ngày trước
 • Nhân Viên Mua Hàng

  Hoa Sen Group - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thực hiện việc mua hàng theo đúng quy trình của Công ty, Tập đoàn đảm bảo kịp thời phục vụ SXKD; Chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu mua hàng và kiểm tra hàng
  Hoa Sen Group - 30 ngày trước
 • Nhân viên Nhân sự - Tiền lương

  Hoa Sen Group - Hà Nội
  Để gia nhập Hoa Sen Group,. Sức khỏe tốt, cẩn thận, chăm chỉ trong công việc, trung thực, hòa đồng với đồng nghiệp. Mảng nhân sự....
  Hoa Sen Group - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

  Hoa Sen Group - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất sản phẩm hàng ngày, tuần, tháng; Phối hợp với Ban Quản đốc nhà máy triển khai và theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo
  Hoa Sen Group - 30 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.