Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 14
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Là chuyên gia đánh giá nội bộ - Đánh giá và phát hiện các lỗi sai của hệ thống. - Chuẩn bị tài liệu cho những cuộc đánh giá nội bộ - Chuẩn bị và tổ chức các
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Nhân Viên Nhân Sự

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Chấm công, tính lương, tinh thưởng - Tham gia đánh giá trách nhiệm xã hội nội bộ và của khách hàng - Soạn thảo các Quyết định nhân sự - Các công việc khác
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Nhân Viên Hành Chính

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Các công việc soạn thảo hợp đồng, lưu trữ giấy tờ, hành chính và tuyển dụng nhân sự. - Tiếp tân và hỗ trợ hành chính các bộ phận khác. - Chịu trách nhiệm
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Nhân Viên Quản Lý Vật Tư

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Quản lý, kiểm kê vật tư thiết bị - Lên kế hoạch cung cấp vật tư - Bố trí và sắp hàng hóa một cách khoa học - Liên hệ với các nhà cung cấp thương thảo so
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Quản Lý Nhân Sự

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Tổ chức thực hiện công tác hành chánh nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Giám đốc - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Nhân Viên Kế Toán

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Trưởng Phòng Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Tổ chức biên phiên dịch cho các bộ phận có nhu cầu. - Phiên dịch tiếng Hàn- Việt, Việt- Hàn - Các công việc hành chính văn phòng khác có liên quan - Chi
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Quản lý toàn bộ chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm - Thông tin về tình hình chất lượng của từng đơn hàng để lập kế hoạch sản xuất. Thông tin tiến độ
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Trưởng Phòng Hành Chính

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Trưởng phòng Hành chính là người trực tiếp chịu trách nhiệm chung về các vấn đề hành chính, hậu cần, thống kê tổng hợp của tổ chức, đảm bảo thông tin chính
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước
 • Trưởng Phòng Quản Lý Vật Tư

  Hae Hwa - Phú Thọ
  - Quản lý, giám sát, điều hành công việc nhóm Vật tư, thu mua. - Xử lý các vấn đề phát sinh, đề xuất cấp trên phương án xử lý - Chịu trách nhiệm về tiến độ
  Tuyencongnhan - 21 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.