Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 37
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN QUỐC

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có cơ hội hoàn thành nhân viên chính thức của HDBank sau chương trình. Được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán...
  HD Bank - 29 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý Nhân sự

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Chủ động điều phối các dịch vụ hỗ trợ thuộc phạm vi của Dịch vụ Nhân sự chung đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn, tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank bao gồm...
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Trưởng HUB Pháp lý Chứng từ và Quản lý tài sản

  HD Bank - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Giám sát hoặc cảnh báo cho cấp thẩm quyền về việc tuân thủ các quy định của HDBank. Quản lý, điều hành hoạt động tác nghiệp các nghiệp vụ pháp lý chứng từ của...
  HD Bank - 30 ngày trước
 • Chuyên viên Pháp lý chứng từ & Quản lý tài sản

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hiểu biết đầy đủ các quy định nghiệp vụ của HDBank về tín dụng, pháp lý khách hàng và tài sản đảm bảo. Hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng và các văn bản có...
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Soạn thảo

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Soạn thảo hợp đồng và các văn bản có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và HDBank. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng, thẩm...
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên

  HD Bank - Quảng Ninh
  Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài khoản khách hàng theo biểu phí của HDBank ban hành. Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp...
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạch toán thu vốn - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài khoản khách hàng theo biểu phí của HDBank ban hành. Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp...
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên Viên Qhkh

  NGÂN HÀNG HDBANK- PGD SỞ SAO - Bình Dương
  Trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của HDBANK. Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBANK như:....
  My Work - 1 ngày trước
 • Chuyên viên Thẩm định giá

  HDBank - Bắc Ninh
  Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản;
  Việc làm Tuổi Trẻ - 11 ngày trước
 • Trưởng Bộ phận Quản lý bán hàng

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các Quy định KPIs cho phù hợp từng thời kỳ, định hướng kinh doanh của HDBank, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của đội ngũ...
  HD Bank - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.