Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 237
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Market Research

  HD SAISON FINANCE , . - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Thực hiện việc nghiên cứu, tìm kiếm thông tin về thị trường cho vay tiêu dùng và nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng. - Đề xuất các chương trình và nội
  Careerlink VN - 2 ngày trước
 • Tổng Đài Viên Thu Hồi Nợ Có Kinh Nghiệm

  HD Saison Finance - Thành phố Hồ Chí Minh
  HD Saison Finance Co., Ltd. Gọi điện cho khách hàng có nợ quá hạn để yêu cầu thanh toán....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 18 ngày trước
 • Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp

  HD Saison Finance - Thành phố Hồ Chí Minh
  HD Saison Finance Co., Ltd. + Kiểm tra, đối chiếu danh sách khách hàng và tìm đến địa chỉ, nhà của khách hàng....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 3 ngày trước
 • NHÂN VIÊN

  HD SAISON FINANCE , . - Bình Dương
  Giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON tới khách hàng; Tư vấn đúng đủ và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của HD SAISON;...
  Careerlink VN - 21 giờ trước
 • HD SAISON Tổng Đài Viên Thu Hồi Nợ

  HD Saison Finance - Thành phố Hồ Chí Minh
  HD Saison Finance Co., Ltd. Gọi điện cho khách hàng có nợ quá hạn để yêu cầu thanh toán....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 11 ngày trước
 • Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Toàn Quốc

  HD Saison Finance - Thành phố Hồ Chí Minh
  HD Saison Finance Co., Ltd. + Kiểm tra, đối chiếu danh sách khách hàng và tìm đến địa chỉ, nhà của khách hàng....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 11 ngày trước
 • CỘNG TÁC VIÊN XÉT DUYỆT TÍN DỤNG

  HD SAISON FINANCE , . - Thành phố Hồ Chí Minh
  * Mô tả công việc : - Hỗ trợ nhân viên duyệt tín dụng - Kiểm tra sự trùng lặp của tất cả các hồ sơ hệ thống báo trùng lặp - Hủy hồ sơ sau khi được chấp thuận
  Careerlink VN - 17 ngày trước
 • TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ

  HD SAISON FINANCE , . - Thành phố Hồ Chí Minh
  Chi tiết công việc - Gọi điện cho khách hàng có nợ quá hạn để yêu cầu thanh toán. - Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, phản hồi chính xác và kịp thời cho
  Careerlink VN - 18 ngày trước
 • Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp

  HD SAISON FINANCE CO.,LTD - Hải Phòng
  * Cấp bậc: Nhân viên * Ngành nghề: Ngành Tài chính tiêu dùng * Nơi làm việc: - 06 vị trí làm việc tại Hải Phòng - 03 vị trí tại Bắc Giang - 05 vị trí tại
  Viecoi - 1 ngày trước
 • Nhân Viên Thu Nợ Trực Tiếp

  HD SAISON FINANCE , . - Đồng Nai
  - Chủ động tìm kiếm khách hàng và thông tin khách hàng. - Kiểm tra, đối chiếu thông tin của khách hàng và nắm bắt khả năng tài chính và khả năng thanh toán
  Careerlink VN - 3 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.