Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 40
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên Tái thẩm định Tín dụng Cá nhân

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thu thập thông tin của khách hàng để xem xét tư cách pháp lý (năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự) của khách hàng. Nhập các thông tin thu thập
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng các mối quan hệ (Đào tạo tập trung trong 01 tháng
  HD Bank - 19 giờ trước
 • Chuyên viên Lập trình SharePoint-.Net

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phát triển các ứng dụng liên quan đến hệ thống quản lý hoạt động nội bộ ngân hàng. Phối hợp thử nghiệm ứng dụng phụ trách nhằm đảm bảo ứng dụng trực tuyến
  HD Bank - 15 ngày trước
 • Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ an toàn bảo mật thông tin

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hoàn chỉnh tài liệu đánh giá, lập kế hoạch đánh giá tuân thủ; Triển khai thực hiện công tác đánh gía và kiểm tra tuân thủ; Phối hợp các đối tác kiểm toán,
  HD Bank - 20 ngày trước
 • Chuyên viên Thẩm định giá

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản;
  HD Bank - 21 ngày trước
 • Thực tập sinh Trung tâm đào tạo HDBank

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hỗ trợ công việc cho các anh/chị đào tạo Tham gia nhập liệu, điều phối học viên Ghi nhận kết quả, hỗ trợ photo và sắp xếp lưu trữ các hồ sơ Các công việc
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

  HD Bank - Cần Thơ
  Được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng các mối quan hệ (Đào tạo tập trung trong 01 tháng
  HD Bank - 19 giờ trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Sắp xếp và thông báo lịch họp phê duyệt tín dụng. Thực hiện công tác nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký trình về hạn mức, thẩm quyền phê duyệt, mẫu biểu/chứng từ
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Trưởng Bộ phận Quản lý bán hàng

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Giám sát công việc chung của bộ phận Quản lý bán hàng Doanh nghiệp. Xây dựng văn bản và chính sách liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh của hệ thống
  HD Bank - 28 ngày trước
 • Chuyên viên Thẩm định giá

  HD Bank - Hà Nội
  Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản;
  HD Bank - 27 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.