Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 39
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung
  HD Bank - 14 ngày trước
 • Giao dịch viên

  HD Bank - Đồng Nai
  Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung
  HD Bank - 8 ngày trước
 • Giao dịch viên

  HD Bank - Quảng Ninh
  Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung
  HD Bank - 13 ngày trước
 • Chuyên viên Giám sát nợ

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo dõi/Giám sát/Báo cáo các khoản nợ có dấu hiệu bất thường trên toàn hệ thống. Phối hợp cùng với đơn vị liên quan thực hiện các nghiệp vụ như nhắc nợ, đề
  HD Bank - 1 ngày trước
 • Chuyên viên chính sách – Trung tâm Quản lý & Hỗ trợ tín dụng

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  a. Tham mưu, hỗ trợ cho Trưởng Bộ phận chính sách trong các công việc: Xây dựng các mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Trung tâm QL&HTTD theo chỉ đạo
  HD Bank - 15 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý tín dụng

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tiến hành thu thập các hợp đồng, văn bản, chứng từ theo Phê duyệt tín dụng trên LO và các chứng từ do Đơn vị kinh doanh cung cấp, đồng thời kiểm tra tính đầy
  HD Bank - 26 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý hàng hóa

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát kho lưu trữ hàng hóa, kiểm tra và kiểm đếm hàng hóa. Theo dõi, giám sát và cập nhật số lượng, tinh hình nhập/ xuất hàng
  HD Bank - 26 ngày trước
 • Chuyên viên Soạn thảo

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng, thẩm quyền phê duyệt nhận TSĐB và các ngoại lệ khác (nếu có), thẩm quyền định gía TSĐB, tính đầy
  HD Bank - 27 ngày trước
 • Trưởng HUB Pháp lý Chứng từ và Quản lý tài sản

  HD Bank - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Quản lý, điều hành hoạt động tác nghiệp các nghiệp vụ pháp lý chứng từ của HUB pháp lý chứng từ và quản lý tài sản được lãnh đạo phân công. Tổ chức, triển
  HD Bank - 1 ngày trước
 • Chuyên viên Lập trình Java

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phát triển các ứng dụng liên quan hệ thống ngân hàng trực tuyến. Phối hợp thử nghiệm ứng dụng phụ trách nhằm đảm bảo ứng dụng trực tuyến hoạt động đáp ứng
  HD Bank - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.