Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 36
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên

  HD Bank - Quảng Ninh
  Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý Nhân sự

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. Chủ động điều phối các dịch vụ hỗ trợ thuộc phạm vi của Dịch vụ Nhân sự chung đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn, tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý hàng hóa

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát kho lưu trữ hàng hóa, kiểm tra và kiểm đếm hàng hóa. Theo dõi, giám sát và cập nhật số lượng, tinh hình nhập/ xuất hàng
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Soạn thảo

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng, thẩm quyền phê duyệt nhận TSĐB và các ngoại lệ khác (nếu có), thẩm quyền định gía TSĐB, tính đầy
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Lập trình Java

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phát triển các ứng dụng liên quan hệ thống ngân hàng trực tuyến. Phối hợp thử nghiệm ứng dụng phụ trách nhằm đảm bảo ứng dụng trực tuyến hoạt động đáp ứng
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Lập trình SharePoint-.Net

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phát triển các ứng dụng liên quan đến hệ thống quản lý hoạt động nội bộ ngân hàng. Phối hợp thử nghiệm ứng dụng phụ trách nhằm đảm bảo ứng dụng trực tuyến
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Tái thẩm định

  HD Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thu thập, phân tích thông tin, xếp hạng tín dụng nội bộ hồ sơ tín dụng. Phối hợp với đơn vị kinh doanh thực hiện thẩm định hồ sơ. Nhận xét, đưa ra đề xuất
  HD Bank - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên Tư Vấn Cho Vay Tín Chấp

  DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services) - Thành phố Hồ Chí Minh
  PPF,HD bank,OCB,Mirae,VP bank..... Đi thị trường tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu vay vốn....
  Tim viec nhanh - 4 ngày trước
 • Nhân Viên Tư Vấn Cho Vay Tín Chấp Tỉnh Bình Dương

  DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services) - Thành phố Hồ Chí Minh
  PPF,HD bank,OCB,Mirae,VP bank..... Đi thị trường tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu vay vốn....
  Tim viec nhanh - 16 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.