Logo


Hiển thị việc làm 1 - 8 trong tổng số 8
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • THÔNG TIN THÁNG 5-2017 (20 )

  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - Ðà Nẵng
  Thông tin liên hệ:. Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư L.I.F.E (Hệ thống giáo dục CLC Sky-line) thông báo tuyển dụng:....
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên Tư Vấn

  Trung tâm Ngoại ngữ - Kỹ năng SLS - Ðà Nẵng
  Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Trung tâm Ngoại ngữ - kỹ năng SLS thuộc Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-Line cần tìm các ứng viên cho vị trí sau:....
  My Work - 12 ngày trước
 • Giáo Viên Chủ Nhiệm

  Trung tâm Ngoại ngữ - Kỹ năng SLS - Ðà Nẵng
  Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Trung tâm Ngoại ngữ - kỹ năng SLS thuộc Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-Line cần tìm các ứng viên cho vị trí sau:....
  My Work - 12 ngày trước
 • THÔNG TIN NHÂN SỰ THÁNG 12-2016

  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - Ðà Nẵng
  Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự, Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line cần tuyển:. Thông tin liên hệ:. Có hiểu biết về ngành giáo dục....
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - 30+ ngày trước
 • TRUNG TÂM TIẾNG ANH SKY-LINE NHÂN SỰ

  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - Ðà Nẵng
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line thông báo tuyển nhân sự cho Trung tâm Tiếng Anh:. Hỗ trợ quản lý hệ thống học tập online....
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - 30+ ngày trước
 • THÔNG BÁO THÁNG 6-2017

  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - Ðà Nẵng
  Nhằm bổ sung nhân sự, Hệ thống Giáo dục CLC Sky-line thông báo tuyển dụng các vị trí:. Hệ thống Giáo dục CLC SKY-LINE chào đón và mong muốn hợp tác với các ứng...
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - 21 ngày trước
 • SKY-LINE THÔNG BÁO GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH EDEXCEL

  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - Ðà Nẵng
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line thông báo tuyển nhân sự:. Ưu tiên ứng viên là Thạc sĩ Quản lý Giáo dục hoặc Thạc sĩ Ngôn ngữ....
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - 30+ ngày trước
 • SKY-LINE THÔNG BÁO ACADEMIC MANAGER

  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - Ðà Nẵng
  Kiến thức về thị trường giáo dục và đào tạo tiếng Anh. Cử nhân giáo dục tiếng Anh (ưu tiên bằng Thạc sỹcác chuyên ngành liên quan)....
  Hệ thống Giáo dục Chất lượng cao Sky-Line - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.