Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Giám Đốc Điều Hành Nhà Hàng

    GENUINE PARTNER GROUP - Phú Yên
    Tổ chức đánh giá hệ thống khách hàng. Giải quyết các vấn đề, sự vụ phát sinh. Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CB-CNV....
    Tim viec nhanh - 13 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.