Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 10
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô hình các công ty Small Giants (người khổng lồ...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • International Sales Excutive

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Tiếp thị/ Thương hiệu. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô hình các công ty Small...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Sales Team Leader For Plating Chemicals And Analyzing Equipment

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô hình các công ty Small Giants (người khổng lồ...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Laser Technical Service Team Leader

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô hình các công ty Small Giants (người khổng lồ...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • CADCAM Technical Service Team Leader

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô hình các công ty Small Giants (người khổng lồ...
  HRchannels.com - 26 ngày trước
 • Chuyên viên Tư vấn du học

  GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ TUỆ VIỆT SÀI GÒN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Điều phối và liên lạc với các đối tác đào tạo và cung cấp giáo dục trong nước để tổ chức các hoạt động tuyển sinh du học....
  Top CV - 11 ngày trước
 • Sales Manager - Business Development Manager

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô hình các công ty Small Giants (người khổng lồ...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Trưởng Bộ Phận Dụng

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Kỹ năng đánh giá, giao tiếp, truyền đạt tốt. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Giám Sát Bán Hàng - CV Kinh Doanh Phát Triển Mạng Lưới Phân Phối

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Tiếp thị/ Thương hiệu. Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt,....
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Technical And Customer Service Manager

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tri thức thế giới + (trí tuệ + bàn tay + trái tim) Việt nam. Là một công ty thương mại dịch vụ, D.C hướng đến mô hình các công ty Small Giants (người khổng lồ...
  HRchannels.com - 25 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.