Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 42
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Kĩ sư An toàn

  FECON - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. ATLĐ, sức khỏe & VSMT tại dự án Tham gia xây dựng biện pháp ATLĐ của dự án được giao Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: khảo sát điều
  FECON - 3 ngày trước
 • Kĩ sư hiện trường

  FECON - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế
  FECON - 4 ngày trước
 • Kỹ Sư HSE

  FECON - Hà Nội
  1. ATLĐ, sức khỏe & VSMT tại dự án Tham gia xây dựng biện pháp ATLĐ của dự án được giao Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: khảo sát điều...
  LookJob - 9 ngày trước
 • Kỹ sư phòng QLDA

  FECON - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. Tham gia thương thảo, họp làm rõ, bảo vệ biện pháp và đàm phán hợp đồng với bên A. 2. Nhiệm vụ kỹ thuật Nghiên cứu, lập biện pháp, quy trình kỹ thuật
  FECON - 30+ ngày trước
 • Thư ký Hội đồng quản trị

  FECON - Hà Nội
  Thực hiện công tác Thư ký HĐQT Tư vấn về thủ tục, tổ chức triệu tập và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ghi chép
  FECON - 4 ngày trước
 • Công nhân phụ khoan - ĐTN3 - FECON INS

  FECON - Hà Nội
  Thực hiện công tác vận hành máy khoan khảo sát địa chất - Trực tiếp thực hiện các công việc theo yêu cầu của Cán bộ kỹ thuật, Trưởng bộ phận - Sử dụng, bảo
  FECON - 18 ngày trước
 • Lái máy

  FECON - Hà Nội
  1. Thực hiện công tác thi công theo yêu cầu công trường Tiếp nhận các yêu cầu thi công theo phân công của cấp trên Tìm hiểu phương án di chuyển máy, nắm rõ
  FECON - 16 ngày trước
 • Kỹ sư Trắc địa - FECON Ins.

  FECON - Hà Nội
  Thực hiện các công tác quan trắc lún mặt, dịch chuyển ngang bằng các máy trắc địa - Định vị, đo đạc địa hình - Các công tác quan trắc khác - Các công việc
  FECON - 18 ngày trước
 • Lái máy khoan - FECON Ins.

  FECON - Hà Nội
  Trực tiếp thực hiện các công việc theo yêu cầu của Cán bộ kỹ thuật, Trưởng bộ phận - Vận hành máy khoan KSĐC thực hiện các công việc của đội - Bảo dưỡng máy
  FECON - 18 ngày trước
 • Kỹ sư An toàn lao động

  FECON - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. ATLĐ, sức khỏe & VSMT tại dự án Tham gia xây dựng biện pháp ATLĐ của dự án được giao Xây dựng biện pháp an toàn thi công tại công trường: khảo sát điều
  FECON - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.