Logo


Hiển thị việc làm 1 - 3 trong tổng số 3
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên Chất Lượng

  Doosung Tech VIETNAM - Hòa Bình
  Tiến hành audit tiêu chuẩn trên công đoạn hàng ngày và báo cáo kết quả - Tiến hành họp đối sách cải tiến những hạng mục không đạt và báo cáo đối sách - Tiến
  My Work - 14 ngày trước
 • Nhân Viên An Toàn Lao Động

  Doosung Tech VIETNAM - Hòa Bình
  Lãnh đạo phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ: - Quản trị nhân sự trong Công ty - Quản trị tài sản hữu hình trong Công ty - Quản trị kiến trúc
  My Work - 6 ngày trước
 • Nhân Viên Phiên Dịch Trung - Anh

  Doosung Tech VIETNAM - Hòa Bình
  Dịch các báo cáo, tài liệu cho phòng kinh doanh từ tiếng Việt sang tiếng Trung - Anh và ngược lại theo yêu cầu công việc . - Liên hệ và giao dịch với đối tác
  My Work - 14 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.