Logo


Hiển thị việc làm 1 - 4 trong tổng số 4
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình
  - Quản lý kiểm tra chất lượng công đoạn đầu vào, đầu ra của sản phẩm - Quản lý audit - Làm báo cáo chất lượng - Lập kế hoạch cho phòng chất lượng - Quản lý và
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG

  DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình
  - Tiến hành audit tiêu chuẩn trên công đoạn hàng ngày và báo cáo kết quả - Tiến hành họp đối sách cải tiến những hạng mục không đạt và báo cáo đối sách - Tiến
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TRUNG - ANH

  DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình
  - Dịch các báo cáo, tài liệu cho phòng kinh doanh từ tiếng Việt sang tiếng Trung - Anh và ngược lại theo yêu cầu công việc . - Liên hệ và giao dịch với đối
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

  DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình
  - Dịch tất cả các báo cáo, tài liệu cho văn phòng, công xưởng từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại theo yêu cầu công việc . - Liên hệ và giao dịch với
  Careerlink VN - 22 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.