Logo


Hiển thị việc làm 1 - 4 trong tổng số 4
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên An Toàn Lao Động

  Doosung Tech VIETNAM - Hòa Bình
  (Mã số: 01) - Lâp kế hoạch ATVSLĐ hàng năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã ban hành - Lập quy trình, chính sách, quy định...ATVSLĐ trong cty và kiểm
  My Work - 30 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình
  - Lâp kế hoạch ATVSLĐ hàng năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã ban hành - Lập quy trình, chính sách, quy định...ATVSLĐ trong cty và kiểm soát các hoạt
  Careerlink VN - 25 ngày trước
 • Trưởng Bộ Phận

  Doosung Tech VIETNAM - Hòa Bình
  (Mã số: 01) - Quản lý chỉ đạo sản xuất, theo dõi việc thực hiện KH SX - Điều phối nhân lực giữa các công đoạn theo KH SX - Bố trí lao động hợp lý đảm bảo
  My Work - 14 ngày trước
 • TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG

  DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình
  - Quản lý kiểm tra chất lượng công đoạn đầu vào, đầu ra của sản phẩm - Quản lý audit - Làm báo cáo chất lượng - Lập kế hoạch cho phòng chất lượng - Quản
  Careerlink VN - 25 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.