Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

    Dệt May Thygesen Việt Nam - Hà Nội
    Có 02 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán. Nắm vững quy trình, thủ tục thu chi và quản lý quỹ tiền mặt của công ty....
    Dệt May Thygesen Việt Nam - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.