Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Thủ Kho

    Carlsberg Vietnam - Hà Nội
    Nhập xuất hàng hóa - Sổ sách, thẻ kho - Báo cáo số liệu kho - Bảo quản, sắp xếp hàng hóa - Làm việc theo ca sản xuất (3 ca) Quyền lợi được hưởng • Lương
    My Work - 9 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.