Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 11
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên quản lý vật tư xây dựng

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục tiêu công việc: Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác liên quan đến quá trình tìm nhà cung cấp, báo giá, so sánh giá, lên kế hoạch và lập hồ sơ mua sắm vật
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại văn phòng; Di dời, sắp xếp, bố trí phòng làm việc cho CBCNV khi có yêu cầu từ Ban Điều hành; Soạn thảo
  COTEC HEALTHCARE - 16 ngày trước
 • TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng Giám đốc để phục vụ công tác quản lý
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Nhân viên lễ tân

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục tiêu công việc: Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác liên quan đến lễ tân, hành chính , tham mưu cho Trưởng bộ phận về công tác hành chính, tạo hình ảnh và
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • NHÂN VIÊN LÁI XE

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện công tác đưa đón Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành hoặc khách của công ty. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu; Thực hiện đúng các quy
  COTEC HEALTHCARE - 16 ngày trước
 • Phó Giám Đốc Kinh Tế Đầu Tư

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định và giám sát/ thực hiện quá trình triển khai dự án đầu tư được phân công đảm bảo yêu cầu của Công ty và quy
  COTEC HEALTHCARE - 30 ngày trước
 • Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật xây dựng - chủ đầu tư

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhiệm vụ chính: quản lý chung về chất lượng, tiến độ, khối lượng, ATLĐ, VSMT của các dự án tại văn phòng về mặt kỹ thuật xây dựng. Hỗ trợ Giám đốc TTKT trong
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • PHÓ PHÒNG DỊCH VỤ-CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  COTEC HEALTHCARE - Hà Nội
  Khái quát chức năng/ Essential functions: Chịu trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện các quy trình, quy chế, kế hoạch của Phòng; hướng dẫn nhân viên, hướng
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Kỹ sư xây dựng - chủ đầu tư

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhiệm vụ chính: Giúp việc cho Phó giám đốc xây dựng về các vấn đề liên quan tới kỹ thuật xây dựng, pháp lý đầu tư dự án; làm việc với các đơn vị tư vấn thiết
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Kiến trúc sư - chủ đầu tư

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhiệm vụ chính: phối hợp với đơn vị TVTK điều chỉnh hồ sơ thiết kế dự án, đưa ra phương án thiết kế khả thi. Báo cáo cho: Giám đốc TTKT Các nhiệm vụ cụ thể
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.