Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 14
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Phó Phòng Nhân Sự

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Nghiên cứu và Hoạch định tài nguyên nhân sự. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác nhân sự phù hợp với sự phát triển của Công ty. - Tuyển dụng nhân sự,
  COTEC HEALTHCARE - 11 ngày trước
 • Nhân viên Hành Chính

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại văn phòng; Di dời, sắp xếp, bố trí phòng làm việc cho CBCNV khi có yêu cầu từ Ban Điều hành; Soạn thảo
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Thư ký Văn phòng HĐQT

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Chuẩn bị nội dung, tài liệu họp, trực tiếp ghi biên bản các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc; Có khả năng biên dịch tài liệu, thông dịch viên trong các cuộc họp
  COTEC HEALTHCARE - 11 ngày trước
 • KIẾN TRÚC SƯ - THIẾT KẾ

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Kiểm tra thẩm định hồ sơ thiết kế kiến trúc các hạng mục công trình của Dự án. - Đưa ra ý kiến chuyên môn về bản vẽ thiết kế kiến trúc và các đề xuất các
  COTEC HEALTHCARE - 10 ngày trước
 • Chuyên viên chính sách phúc lợi

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trách nhiệm Chấm công, tính lương. Thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan Nhà nước về lao động, hành chính. Thực hiện các hồ sơ pháp lý nhân sự
  COTEC HEALTHCARE - 13 ngày trước
 • Kiến trúc sư - chủ đầu tư

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhiệm vụ chính: phối hợp với đơn vị TVTK điều chỉnh hồ sơ thiết kế dự án, đưa ra phương án thiết kế khả thi. Báo cáo cho: Giám đốc TTKT Các nhiệm vụ cụ thể
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Nhân viên lễ tân

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục tiêu công việc: Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác liên quan đến lễ tân, hành chính , tham mưu cho Trưởng bộ phận về công tác hành chính, tạo hình ảnh và
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên quản lý vật tư xây dựng

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục tiêu công việc: Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác liên quan đến quá trình tìm nhà cung cấp, báo giá, so sánh giá, lên kế hoạch và lập hồ sơ mua sắm vật
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Trợ lý Tổng Giám đốc

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng Giám đốc để phục vụ công tác quản lý
  COTEC HEALTHCARE - 30+ ngày trước
 • Phó Phòng Kỹ thuật Xây dựng - Chủ đầu tư

  COTEC HEALTHCARE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhiệm vụ chính: quản lý chung về chất lượng, tiến độ, khối lượng, ATLĐ, VSMT của các dự án tại văn phòng về mặt kỹ thuật xây dựng. Hỗ trợ Giám đốc TTKT trong
  COTEC HEALTHCARE - 13 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.