Logo


Hiển thị việc làm 1 - 7 trong tổng số 7
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định - Phần Mở Rộng -

  Đầu Tư Cotec Healthcare - Bình Định
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định - Phần mở rộng là một Bệnh viện trong chuỗi hệ thống các Bệnh viện dịch vụ cao cấp...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU RESORT

  Đầu Tư Cotec Healthcare - Thành phố Hồ Chí Minh
  NHIỆM VỤ CHÍNH: 1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, định hướng chiến lược chung cho hoạt động của Công ty - mảng dịch vụ Resort; 2. Điều hành và chịu trách...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 11 ngày trước
 • Trưởng Phòng Pháp Lý

  Đầu Tư Cotec Healthcare - Việt Nam
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Tổng giám đốc, HĐQT các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn do Bộ phận...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 25 ngày trước
 • Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định Phần Mở Rộng

  Đầu Tư Cotec Healthcare | Bình Định - Việt Nam
  Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định - Phần mở rộng là một Bệnh viện trong chuỗi hệ thống các Bệnh viện dịch vụ cao cấp hàng đầu do tập đoàn Cotec Healthcare và...
  Vietnam Works - 1 ngày trước
 • Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định - Phần Mở Rộng - Tuyển Dụng

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare - Bình Định
  Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định - Phần mở rộng là một Bệnh viện trong chuỗi hệ thống các Bệnh viện dịch vụ cao cấp hàng đầu do tập đoàn Cotec Healthcare và...
  CareerBuilder - 1 ngày trước
 • GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU RESORT

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare - Thành phố Hồ Chí Minh
  NHIỆM VỤ CHÍNH: 1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, định hướng chiến lược chung cho hoạt động của Công ty - mảng dịch vụ Resort; 2. Điều hành và chịu trách
  CareerBuilder - 11 ngày trước
 • Trưởng Phòng Pháp Lý

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cotec Healthcare - Việt Nam
  Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Tổng giám đốc, HĐQT các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn do Bộ phận pháp lý phụ trách; Thực hiện các chỉ đạo
  CareerBuilder - 25 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.