Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 25
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên QA

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Phú Thọ
  Yêu cầu công việc. Công nhân/ Nhân viên. Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn. Thành thạo 4 kĩ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh - Ưu tiên:....
  Tuyencongnhan - 19 ngày trước
 • Nhân viên phụ trách nguyên liệu

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Phú Thọ
  Tham gia vào công việc phòng Sản xuất của công ty như:. Yêu cầu công việc. Công nhân/ Nhân viên. Hưởng theo chế độ công ty - Công ty sẽ chi trả chi phí làm hồ...
  Tuyencongnhan - 18 ngày trước
 • Nhân viên đảm bảo chất lượng QA Staff

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Việt Trì
  Công nghệ kỹ thuật điện. Tham gia vào công việc phòng Quản lý chất lượng (QA) của công. Yêu cầu công việc. Hưởng theo chế độ công ty Công ty sẽ chi trả chi phí...
  Vieclam Vietnam - 23 ngày trước
 • nhân viên quản lý sản xuất

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Phú Thọ
  Yêu cầu công việc. Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng....
  Tuyencongnhan - 24 ngày trước
 • Kỹ Thuật ện ện Tử

  Công Nghệ Namuga Phú Thọ - Phú Thọ
  Tham gia vào công việc phòng Kỹ thuật của công ty như:. Yêu cầu công việc. Hưởng theo chế độ công ty. Đào tạo công nhân vận hành thiết bị máy mới....
  My Work - 9 ngày trước
 • 18 Kỹ Sư ện, ện Tử

  Công Nghệ Namuga Phú Thọ - Phú Thọ
  Tham gia vào công việc phòng Kỹ sư của công ty như:. Yêu cầu công việc. Hưởng theo chế độ công ty. Ngoài ra, làm các công việc và lập báo cáo theo yêu cầu của...
  My Work - 9 ngày trước
 • Nhân viên kỹ thuật PKG, Test

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Phú Thọ
  Tham gia vào công việc phòng Kỹ thuật của công ty như:. Yêu cầu công việc. Công nhân/ Nhân viên. Hưởng theo chế độ công ty - Công ty sẽ chi trả chi phí làm hồ...
  Tuyencongnhan - 18 ngày trước
 • Nhân viên hỗ trợ Người Hàn Quốc

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Phú Thọ
  Tham gia vào công việc của công ty như:. Yêu cầu công việc. Công nhân/ Nhân viên. Hưởng theo chế độ công ty - Công ty sẽ chi trả chi phí làm hồ sơ và phí đi lại...
  Tuyencongnhan - 18 ngày trước
 • nhân viên thống kê

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Phú Thọ
  Yêu cầu công việc. Công nhân/ Nhân viên. Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng....
  Tuyencongnhan - 19 ngày trước
 • nhân viên R&D

  Công nghệ NAMUGA Phú Thọ - Phú Thọ
  Yêu cầu công việc. Nhân sự/ Công đoàn/ ER. Công nhân/ Nhân viên. Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn....
  Tuyencongnhan - 19 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.