Logo


Hiển thị việc làm 1 - 6 trong tổng số 6
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • nhân viên Kỹ thuật

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Tham gia triển khai các dự án phần mềm ( Phần mềm được thiết kế trên C#, ASP .NET, CSDL SQL Server )....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên Kế toán

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Quản lý công nợ phải thu:....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên Kinh doanh

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Giao dịch trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ phần mềm BRAVO cho khách hàng....
  Bravo VN - 22 ngày trước
 • lập trình viên phòng công nghệ

  Bravo VN - Hà Nội
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO; Lập trình theo mô hình tổng quát để các bộ phận khác có thể khai báo và ứng dụng vào các bài toán thực tế phục vụ...
  Bravo VN - 23 ngày trước
 • Kế toán tổng hợp

  Cơ khí và Xây lắp Hiếu Đường - Thành phố Hồ Chí Minh
  –Nắm vững bản chất cốt lõi của công việc kế toán, biết cách thiết lập chứng từ, vào sổ chính xác, viết hóa đơn, phiếu thu chi, nhập, xuất.. – Làm tờ khai thuế
  Tuyencongnhan - 8 ngày trước
 • General Accountant

  TCiM - Bình Dương
  Các chế độ BHXH, BHYT theo Luật VN; BHXH, BHYT & BHTN theo luật hiện hành của VN; Kiểm tra, theo dõi và cập nhật số liệu kế toán trên phầm mềm Bravo....
  TCiM - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.