Logo


Hiển thị việc làm 1 - 8 trong tổng số 8
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • nhân viên Kỹ thuật

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Tham gia triển khai các dự án phần mềm ( Phần mềm được thiết kế trên C#, ASP .NET, CSDL SQL Server )....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên Kế toán

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Quản lý công nợ phải thu:....
  Bravo VN - 22 ngày trước
 • nhân viên phát triển sản phẩm

  Bravo VN - Hà Nội
  Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Lập trình phát triển sản phẩm của công ty....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên triển khai phần mềm

  Bravo VN - Hà Nội
  Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Customize phần mềm (Sửa đổi, hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu khách hàng)....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên bảo hành

  Bravo VN - Hà Nội
  Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. + Thực hiện triển khai, bảo trì hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên Kinh doanh

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Giao dịch trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ phần mềm BRAVO cho khách hàng....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên kinh doanh

  Bravo VN - Hà Nội
  Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Giao dịch trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ phần mềm BRAVO cho khách hàng....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên Kế Toán

  Ban Xây Dựng Năng Lực Và Quản Lý Dự Án Tài Nguyên Nước - Bình Thuận
  Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận đang có nhu cầu tuyển 03 Kế toán làm việc tại Ban. - Địa điểm công tác: Tỉnh Ninh
  Vietnam Works - 6 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.