Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 10
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • nhân viên triển khai phần mềm

  Bravo VN - Hà Nội
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO; Customize phần mềm (Sửa đổi, hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu khách hàng) ....
  Bravo VN - 10 ngày trước
 • nhân viên Kỹ thuật

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Tham gia triển khai các dự án phần mềm ( Phần mềm được thiết kế trên C#, ASP .NET, CSDL SQL Server )....
  Bravo VN - 10 ngày trước
 • nhân viên phát triển sản phẩm

  Bravo VN - Hà Nội
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO; Lập trình phát triển sản phẩm của công ty....
  Bravo VN - 10 ngày trước
 • nhân viên test sản phẩm

  Bravo VN - Hà Nội
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO; Kiểm thử các tính năng của sản phẩm chính trong suốt vòng đời của sản phẩm (từ khi thiết kế đến sau khi bảo trì,...
  Bravo VN - 23 ngày trước
 • nhân viên Kế toán

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Quản lý công nợ phải thu:....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên Kinh doanh

  Bravo VN - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. Giao dịch trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ phần mềm BRAVO cho khách hàng....
  Bravo VN - 30+ ngày trước
 • nhân viên Kinh doanh

  Bravo VN - Hà Nội
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO; Giao dịch trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm-dịch vụ phần mềm BRAVO cho khách hàng....
  Bravo VN - 10 ngày trước
 • nhân viên bảo hành

  Bravo VN - Hà Nội
  Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO; Thực hiện triển khai, bảo trì hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp....
  Bravo VN - 10 ngày trước
 • Kế Toán Trưởng

  NPD Vina - Thái Nguyên
  Thành thạo tin học văn phòng và có thể sử dụng phần mềm kế toán BRAVO. KTT)....
  My Work - 3 ngày trước
 • General Accountant

  TCiM - Bình Dương
  Các chế độ BHXH, BHYT theo Luật VN; BHXH, BHYT & BHTN theo luật hiện hành của VN; Kiểm tra, theo dõi và cập nhật số liệu kế toán trên phầm mềm Bravo....
  TCiM - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.