Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 21
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên Dịch vụ CNTT

  BIDGROUP - Hà Nội
  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT cho các cán bộ nhân viên (người sử dụng) tại Trụ sở chính, các công ty thành viên và tại các dự án (bao gồm: tiếp nhận, xử lý /
  BIDGROUP - 5 ngày trước
 • BIDGROUP - TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (ưu tiên: Nam)

  BIDGROUP - Hà Nội
  1. Mô tả sơ lược công việc Giám sát các hoạt động mang tính hệ thống do Ban Tổng giám đốc (“TGĐ”) giao phó; Trợ giúp Ban TGĐ xử lý công việc kịp thời trong
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDGROUP - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THỦ TỤC DỰ ÁN

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Tìm kiếm, đánh giá và phân tích hiệu quả kinh tế tài chính dự án BĐS. Đề xuất các cơ hội đầu tư, kinh doanh dự án. - Xúc tiến triển khai các dự án BĐS đầu
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDGROUP - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

  BIDGROUP - Hà Nội
  Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ công việc liên quan đến các Phòng kế toán, Phòng Quan hệ cổ đông, Phòng Đầu tư tài chính và quản
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • Tổ trưởng tổ Quản Lý Chất Lượng QA-QC

  BIDGROUP - Hà Nội
  I. Mô tả công việc - Tổ chức Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào cho dự án. - Tổ chức theo dõi chất lượng thi công tại hiện trường theo đúng quy chuẩn xây dựng
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDGROUP - CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ ( TIẾNG ANH)

  BIDGROUP - Hà Nội
  Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản, quy định ,hợp đồng, trước khi trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ban hành. Giúp ban lãnh đạo Công ty trong việc
  BIDGROUP - 15 ngày trước
 • CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH THÁI BÌNH

  BIDGROUP - Thái Bình
  - Lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công, nguồn nhân lực cần có và phân công công việc nhân viên, đề xuất kế hoạch vật tư,... - Tổ chức thi công theo kế
  BIDGROUP - 15 giờ trước
 • TRƯỞNG PHÒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

  BIDGROUP - Hà Nội
  1. Công việc thiết lập thông tin dự án Tham mưu cho Giám đốc Đầu tư về công tác thẩm định Dự án đầu tư, các cơ hội đầu tư. Báo cáo thẩm định phương án tài
  BIDGROUP - 9 giờ trước
 • Tổ trưởng Tổ An toàn

  BIDGROUP - Hà Nội
  Lập kế hoạch an toàn tiêu chuẩn để vận hành công trường. - Lập Kế hoạch thanh tra định kỳ về các hoạt động an toàn của công trường - Chuẩn bị danh mục kiểm
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • TRƯỞNG PHÒNG HẠ TẦNG CNTT

  BIDGROUP - Hà Nội
  Tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Hạ tầng CNTT nhằm đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng, truyền thông, các thiết bị trong phòng máy chủ (server
  BIDGROUP - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.