Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 14
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • BIDCONS - KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Làm việc tại công trình, chịu sự chỉ huy cấp trên. - Quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động trên công trường. - Hướng dẫn các đội thợ thi công công trình đảm
  BIDGROUP - 4 ngày trước
 • Kỹ sư quản lý chi phí dự án Thái Bình

  BIDGROUP - Thái Bình
  Lập Hồ sơ khối lượng cùng với chỉ huy trưởng công trường; Tính toán, lập bảng giá trị phát sinh, tham gia đàm phán giá trị phát sinh với chỉ huy trưởng công
  BIDGROUP - 3 ngày trước
 • BIDGROUP - THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT (Ưu tiên: Nam)

  BIDGROUP - Hà Nội
  Sắp xếp lịch làm việc, các chuyến đi công tác, hội họp của Chủ tịch; Thực hiện công tác hậu cần cho các chuyến công tác của Chủ tịch; Theo dõi kế hoạch, đôn
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDCONS - KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG QA-QC

  BIDGROUP - Hà Nội
  I. Mô tả công việc - Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào cho dự án. - Tổ chức theo dõi chất lượng thi công tại hiện trường theo đúng quy chuẩn xây dựng. -
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDGROUP - TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (ưu tiên: Nam)

  BIDGROUP - Hà Nội
  1. Mô tả sơ lược công việc Giám sát các hoạt động mang tính hệ thống do Ban Tổng giám đốc (“TGĐ”) giao phó; Trợ giúp Ban TGĐ xử lý công việc kịp thời trong
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDGROUP - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THỦ TỤC DỰ ÁN

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Tìm kiếm, đánh giá và phân tích hiệu quả kinh tế tài chính dự án BĐS. Đề xuất các cơ hội đầu tư, kinh doanh dự án. - Xúc tiến triển khai các dự án BĐS đầu
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • Chỉ huy trưởng công trình Thái Bình

  BIDGROUP - Thái Bình
  - Lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công, nguồn nhân lực cần có và phân công công việc nhân viên, đề xuất kế hoạch vật tư,... - Tổ chức thi công theo kế
  BIDGROUP - 3 ngày trước
 • Bidgroup - Cán Bộ Phụ Trách Truyền Thông

  BIDGROUP - Hà Nội
  Bidgroup - Cán Bộ Phụ Trách Truyền Thông. Thực hiện nội dung, tin tức trên website BIDGROUP. Điều phối việc dịch sang tiếng anh các nội dung website BIDGROUP....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 12 ngày trước
 • BIDGROUP - TRƯỞNG BỘ PHẬN TỔNG HỢP THUỘC BQLDA THÁI BÌNH

  BIDGROUP - Hà Nội
  1. Tổ chức việc lựa chọn các đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định hiện hành của Nhà nước để: khảo sát xây dựng, lập thiết kế BVTC - dự toán;
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • Trợ Lý- Thư Ký HĐQT

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Giám sát các hoạt động mang tính hệ thống do Ban Tổng giám đốc/ HĐQT (Ban Lãnh đạo “BLĐ”) giao phó; - Trợ giúp BLĐ xử lý công việc kịp thời trong công tác
  Dulieuvieclam - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.