Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 18
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • BIDCONS - KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG QA-QC

  BIDGROUP - Hà Nội
  I. Mô tả công việc - Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào cho dự án. - Tổ chức theo dõi chất lượng thi công tại hiện trường theo đúng quy chuẩn xây dựng. -
  BIDGROUP - 7 ngày trước
 • BIDCONS - TỔ TRƯỞNG TỔ THẦU PHỤ

  BIDGROUP - Hà Nội
  Thiết lập Quy trình lập danh sách nhà thầu phụ cho Công ty theo các nội dung: Hạng mục, số lượng, bộ mẫu tiêu chuẩn đánh giá năng lực, Ban đánh giá thầu phụ…
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDCONS - CÁN BỘ AN TOÀN

  BIDGROUP - Hà Nội
  Lập kế hoạch an toàn tiêu chuẩn để vận hành công trường. - Lập Kế hoạch thanh tra định kỳ về các hoạt động an toàn của công trường - Chuẩn bị danh mục kiểm
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDGROUP - CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG

  BIDGROUP - Hà Nội
  Thực hiện nội dung, tin tức trên website BIDGROUP. Điều phối việc dịch sang tiếng anh các nội dung website BIDGROUP....
  BIDGROUP - 13 ngày trước
 • BIDGROUP - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

  BIDGROUP - Hà Nội
  1. Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các
  BIDGROUP - 13 ngày trước
 • BIDGROUP - THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐQT (ưu tiên: Nam)

  BIDGROUP - Hà Nội
  Sắp xếp lịch làm việc, các chuyến đi công tác, hội họp của Chủ tịch; Thực hiện công tác hậu cần cho các chuyến công tác của Chủ tịch; Theo dõi kế hoạch, đôn
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDCONS -CÁN BỘ VẬT TƯ MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ

  BIDGROUP - Hà Nội
  Am hiểu nguyên lý hoạt động, cách sử dụng của từng loại thiết bị, máy móc phục vụ ngành xây dựng Ghi chép, phản ánh chính xác trung thực, đầy đủ toàn bộ tình
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDCONS - CÁN BỘ MARKETING KỸ THUẬT

  BIDGROUP - Hà Nội
  Phân tích thị trường xây dựng nhà theo từng loại. Ví dụ: nhà ở, văn phòng, khách sạn, hỗn hợp, nhà công nghiệp, v.v. Lập chiến lược kinh
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDCONS - CÁN BỘ ĐẤU THẦU

  BIDGROUP - Hà Nội
  Thiết lập Hệ thống lưu trữ dữ liệu cho phần Chi phí, gồm các công việc: Thu thập số liệu về năng suất lao động cho mỗi hạng mục từ các dự án đã hoàn thành và
  BIDGROUP - 30+ ngày trước
 • BIDCONS - CÁN BỘ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Hỗ trợ chỉ huy trưởng công trường thiết lập huy động ban đầu một cách nhanh nhất theo sự phân công và giao việc của Quản lý trực tiếp - Hỗ trợ
  BIDGROUP - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.