Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 26
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Tham mưu cho Tổng Giám đốc/Giám đốc Ban Xây dựng về công tác quản lý, thực hiện dự án dự án đầu tư xây dựng. - Xây dựng quy trình quản lý thực hiện dự án.
  BIDGROUP - 10 ngày trước
 • TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA-QC

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Tham mưu, đề xuất với Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Xây dựng trong công tác quản lý thi công công trình; - Điều hành các hoạt động của phòng QLXD; - Chịu
  BIDGROUP - 18 ngày trước
 • TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ THẦU PHỤ

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Xây dựng quy trình lập danh sách nhà thầu phụ, - Kết nối mạng lưới để có thông tin về các nhà thầu phụ cho mỗi hạng mục thi công - Xây dựng mẫu hồ sơ đánh
  BIDGROUP - 18 ngày trước
 • BIDCONS - TRƯỞNG NHÓM AN TOÀN

  BIDGROUP - Hà Nội
  Lập kế hoạch an toàn tiêu chuẩn để vận hành công trường. - Lập Kế hoạch thanh tra định kỳ về các hoạt động an toàn của công trường - Chuẩn bị danh mục kiểm
  BIDGROUP - 22 ngày trước
 • BIDCONS - CÁN BỘ KỸ SƯ VĂN PHÒNG (Phụ trách bản vẽ Shop darwing)

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công; - Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi
  BIDGROUP - 25 ngày trước
 • KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Lên kế hoạch, tổ chức và lắp đặt hệ thống M&E cho dự án theo ngân sách và thời gian quy định, đáp ứng tốt nhất mong đợi của chủ đầu tư/ tư vấn; - Thiết lập
  BIDGROUP - 17 ngày trước
 • BIDGROUP - PHÓ BAN XÂY DỰNG

  BIDGROUP - Hà Nội
  Trực tiếp quản lý, kiểm soát tất cả các dự án xây dựng của tập đoàn ở các vấn đề sau: • Lập và trực tiếp quản lý trực tiếp tiến độ thi công xây dựng các dự án
  BIDGROUP - 20 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  BIDGROUP - Hà Nội
  Miêu tả công việc: - Triển khai các hoạt động và phát triển bán hàng theo định hướng của Công ty - Tìm kiếm, cập nhật dữ liệu khách hàng - Xây dựng, phát
  BIDGROUP - 18 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Nhiệm vụ - công việc chung Triển khai, cấu hình, cài đặt và quản trị các hệ thống ứng dụng phần mềm, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu dự
  BIDGROUP - 22 ngày trước
 • BIDGROUP - CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

  BIDGROUP - Hà Nội
  - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký hợp đồng cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng sang tên, chuyển nhượng, vay ngân hàng. - Quản lý hồ sơ khách hàng
  BIDGROUP - 22 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.