Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 14
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • NHÂN VIÊN PR_TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

  Ajinomoto Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh
  · Thực hiện biên tập thông tin cho các hoạt động truyền thông. · Quản lý website nội bộ và những công cụ hỗ trợ khác cho hoạt động truyền thông. · Thực hiện
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • 4) NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

  Ajinomoto Vietnam - Đồng Nai
  Lập kế hoạch, kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu và cân đối lịch nhận hàng cho phù hợp; Cân đối thành phẩm và nguyên vật liệu đóng gói; Phối hợp với các bộ
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • 6) NHÂN VIÊN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Ajinomoto Vietnam - Đồng Nai
  - Duy trì vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống làm việc hiệu quả. - Hỗ trợ người dùng trong hoạt động kinh doanh thông qua hệ thống. - Tìm hiểu, phân tích
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THỰC PHẨM

  Ajinomoto Vietnam - Hà Nội
  - Chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng và nội dung cho các buổi hội thảo và các sự kiện nấu ăn; Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới sáng tạo ý tưởng và thiết lập
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM

  Ajinomoto Vietnam - Hà Nội
  - Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm phù hợp với mục tiêu của khu vực phía Bắc; Thu thập và tóm tắt thông tin về văn hoá ẩm thực; - Lập kế hoạch, triển
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • 3) NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

  Ajinomoto Vietnam - Đồng Nai
  - Chịu trách nhiệm các kỹ thuật Nông nghiệp; - Tiến hành các nguyên cứu và phát triển dòng sản phẩm Nông nghiệp; - Tiến hành các thí nghiệm, kiểm tra và thử
  Ajinomoto Vietnam - 17 ngày trước
 • Nhân Viên Phòng Khách Hàng Dịch Vụ Thực Phẩm Và Công Nghiệp

  Ajinomoto Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lập kế hoạch kinh doanh sản phẩm của Ajinomoto tại các Nhà hàng Nhật. Giới thiệu sản phẩm của Ajinomoto tại nhà hàng Nhật để mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 7 ngày trước
 • Strategic Procurement Staff Person

  Ajinomoto Vietnam - Đồng Nai
  Bien Hoa Factory of Ajinomoto Vietnam Company. Survey price ad suppying situation....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Mechanical Staff

  Ajinomoto Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh
  Quantity: 2 persons I. Main Responsibilities: Basic design for Piping, Equipment, Steel structure,… Project management: control safety, environment, quality &
  Việc làm Tuổi Trẻ - 26 ngày trước
 • Ordinary Staff

  Ajinomoto Vietnam - Hà Nội
  I. Main Responsibilities: Responsible to develop application and contents for seminars and cooking events; support new products idea creation and target
  Việc làm Tuổi Trẻ - 9 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.