Logo


Hiển thị việc làm 1 - 6 trong tổng số 6
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • 5) NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

  Ajinomoto Vietnam - Đồng Nai
  - Chịu trách nhiệm các kỹ thuật Nông nghiệp; - Tiến hành các nguyên cứu và phát triển dòng sản phẩm Nông nghiệp; - Tiến hành các thí nghiệm, kiểm tra và thử
  Ajinomoto Vietnam - 13 ngày trước
 • 3) NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

  Ajinomoto Vietnam - Đồng Nai
  · Thực hiện chương trình "kết nối nông dân": thu thập thông tin thực tế hoặc kinh nghiệm bản thân, tư vấn về phương pháp trồng trọt, phân bón, thuốc trừ sâu
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • NHÂN VIÊN PR_TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

  Ajinomoto Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh
  · Thực hiện biên tập thông tin cho các hoạt động truyền thông. · Quản lý website nội bộ và những công cụ hỗ trợ khác cho hoạt động truyền thông. · Thực hiện
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • 2) NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THỰC PHẨM

  Ajinomoto Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng, chuẩn bị nội dung cho các buổi hội thảo và tham gia các sự kiện nấu ăn được tổ chức tại các tỉnh, thành phố; - Thực
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THỰC PHẨM

  Ajinomoto Vietnam - Hà Nội
  - Chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng và nội dung cho các buổi hội thảo và các sự kiện nấu ăn; Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới sáng tạo ý tưởng và thiết lập
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước
 • NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM

  Ajinomoto Vietnam - Hà Nội
  - Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm phù hợp với mục tiêu của khu vực phía Bắc; Thu thập và tóm tắt thông tin về văn hoá ẩm thực; - Lập kế hoạch, triển
  Ajinomoto Vietnam - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.