Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 11
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

  ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  - Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm. - Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định của công ty. -
  Careerlink VN - 26 ngày trước
 • Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung Hoặc Tiếng Hàn)

  CÔNG TY TNHH ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  CÔNG TY TNHH ASEA DAERYUN VINA. Công ty TNHH ASEA DAERYUN VINA là công ty 100%% vốn đầu tư Hàn Quốc. Lô 8//4/2, KKCN Điềm Thụy, Huyện Phú Bình , Thái Nguyên ,...
  HRchannels.com - 6 ngày trước
 • Quản Lý Sản Xuất

  ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  - Quản lý sắp xếp kế hoạch sản xuất - Nắm bắt rõ tình hình sản xuất và nhân lực - Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Có kinh
  Careerlink VN - 24 ngày trước
 • Nhân Viên Kế Toán

  ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  - Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. - Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ - Theo
  Careerlink VN - 24 ngày trước
 • Kế Toán Trưởng

  CÔNG TY TNHH ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  CÔNG TY TNHH ASEA DAERYUN VINA. Công ty TNHH ASEA DAERYUN VINA là công ty 100%% vốn đầu tư Hàn Quốc. Lô 8//4/2, KKCN Điềm Thụy, Huyện Phú Bình , Thái Nguyên ,...
  HRchannels.com - 6 ngày trước
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  - Thực hiện các công việc hành chính. - Thực hiện các nghiệp vụ về quản trị nhân sự: theo dõi việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty, quản lý tài liệu,
  Careerlink VN - 26 ngày trước
 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

  ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  - Tiến hành đánh giá sản xuất thử nghiệm chuẩn bị cho sản phẩm mới. - Tiếp nhận công nghệ sản phẩm mới thông qua quy trình đào tạo nghiêm ngặt ở nước ngoài
  Careerlink VN - 16 ngày trước
 • Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

  ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  - Phiên dịch trong cuộc họp, gặp gỡ của sếp với đối tác - Phiên dịch cho các phòng ban HCNS, Kế toán, Môi trường - Hỗ trợ sếp người Hàn trong xử lý công việc
  Careerlink VN - 16 ngày trước
 • Kế Toán Trưởng

  ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp
  Careerlink VN - 26 ngày trước
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  CÔNG TY TNHH ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên
  CÔNG TY TNHH ASEA DAERYUN VINA. Công ty TNHH ASEA DAERYUN VINA là công ty 100%% vốn đầu tư Hàn Quốc. Lô 8//4/2, KKCN Điềm Thụy, Huyện Phú Bình , Thái Nguyên ,...
  HRchannels.com - 6 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.