Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 327
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giám Đốc Sản Xuất

  40HRS HR Consulting - Hà Nam
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Báo cáo tình trạng sản xuất và làm việc đơn đặt hàng cho các nhà khai thác....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Nhân Viên Ứng CNTT

  40HRS HR Consulting - Hà Nội
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Phát triển và / hoặc hỗ trợ phát triển ứng dụng phần mềm CNTT hiện tại và mới trong sản xuất....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 9 ngày trước
 • Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh

  40HRS HR Consulting - Hà Nội
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Trồng cây xanh, cây hoa, thảm cỏ…....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 12 ngày trước
 • Nhân viên hành chính kiêm lễ tân

  40HRS - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job Responsibilities Tổng đài điện thoại: nhận , chuyển cuộc gọi, ghi lại các lời nhắn/ thông tin khi nhân viên đi vắng Thư tín và hàng hóa: quản lý thư/tài
  40HRS - 19 ngày trước
 • Quản Lý Sản Xuất

  40HRS HR Consulting - Hà Nội
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Hiểu biết thao tác an toàn, thao tác máy, thao tác vệ sinh....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 10 ngày trước
 • Nhân Viên An Toàn Lao Động

  40HRS HR Consulting - Ðà Nẵng
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Thiết lập & kiểm soát các quy định về an toàn lao động, PCCC,...theo quy định pháp luật & Công ty....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 5 ngày trước
 • IT Application Manager- Programs Delivery Manager

  40HRS - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job Responsibilities Customer Internal To collect country functional user requirements. To capture and identify SEA country requirements to with core
  40HRS - 3 ngày trước
 • Business Development Manager (Expat only)

  40HRS - Hà Nội
  Job Responsibilities Building system Dividing each country according to territory, language regions and doing customer lists, classifing customer according
  40HRS - 20 ngày trước
 • Giám đốc điều hành chi nhánh (Hồ Chí Minh)

  40HRS - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job Responsibilities • Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh (quản lý bộ phận Sales) • Tổ chức, điều hành hoạt động Dịch vụ phụ tùng, bảo trì bảo dưỡng
  40HRS - 13 ngày trước
 • Giám Đốc Điều Hành

  40HRS - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job Responsibilities • Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh (quản lý bộ phận Sales) • Tổ chức, điều hành hoạt động Dịch vụ phụ tùng, bảo trì bảo dưỡng
  40HRS - 24 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.