Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 433
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Financial Director

  40HRS - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job Responsibilities Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn; Tiếp cận với các nguồn vốn, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước Lập
  40HRS - 4 ngày trước
 • Cost Accountant

  40HRS HR Consulting - Thành phố Hồ Chí Minh
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Understand deeply products costing process & system calculation....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 4 ngày trước
 • Manufacturing Engineer

  40HRS HR Consulting - Thành phố Hồ Chí Minh
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Assembly and build equipment....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 9 ngày trước
 • Business Development Director- Taiwan

  40HRS HR Consulting - Việt Nam
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Conducting comprehensive analysis and surveys of potential and new markets;...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 8 ngày trước
 • Chief Engineer

  40HRS HR Consulting - Thành phố Hồ Chí Minh
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). We are looking for Chief Engineer candidate who is currently working in the field Hospital, Hotel,.....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Payroll & Staffing Specialist

  40HRS HR Consulting - Thành phố Hồ Chí Minh
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Complete monthly payroll for Client in using payroll system....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Finance Manager

  40HRS HR Consulting - Thành phố Hồ Chí Minh
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Reporting, Budged Control, Internal Control, Statutory Compliance and advisory:....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 26 ngày trước
 • Tax Director

  40HRS HR Consulting - Thành phố Hồ Chí Minh
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Team leader in providing various tax compliance, tax advisory, tax health-check, pre-tax audit review, and tax audit...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Sales Admin - Binh Duong

  40HRS HR Consulting - Bình Dương
  40HRS HR Consulting (Công ty TNHH 40 Giờ). Arrange date and summary of Dealer display inventory report....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 13 ngày trước
 • Nhân viên mua bán và giao nhận

  40HRS - Hà Nội
  Job Responsibilities Chịu trách nhiệm mua sắm toàn bộ các thiết bị , nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ phục vụ sản xuất (nhập khẩu hoặc mua nội địa)
  40HRS - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.