Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 13
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Thư Ký Phó Tổng Giám Đốc

  HRchannels.com - Hà Nội
  Công ty Cổ Phần DTK Khởi nghiệp từ Kinh doanh thuốc thuốc thú y năm 1988, khi ngành chăn nuôi còn chưa phát triển, đến năm 2000, DTK chính thức được thành lập...
  HRchannels.com - 16 ngày trước
 • Nhân viên thu mua

  ĐTK - Hà Nội
  - Lập Kế hoạch mua hàng căn cứ vào kế hoạch sản xuất, tiến độ của dự án. - Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các Nhà cung cấp thuộc nhóm mặt hàng phụ
  Tuyencongnhan - 7 ngày trước
 • Thủ kho ( việc

  ĐTK - Hà Nội
  - Quản lý kho vật tư hàng hóa thực phẩm cho nhà máy giết mổ gia cầm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tại kho. - Phụ trách an toán giao nhận tại kho theo
  Tuyencongnhan - 7 ngày trước
 • Nhân viên kế toán ngân hàng

  ĐTK - Hà Nội
  - Quản lý TK NH: thực hiện các thủ tục đóng mở tài khoản; giao dịch Ngân hàng - Cung cấp HS pháp lý, HS tài chính cho việc ký mới, sử dụng và tái cấp HĐ tín
  Tuyencongnhan - 7 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh - kênh mt-gt

  ĐTK - Hà Nội
  - Hoàn thành các chỉ tiêu hàng tháng, quý, hàng năm do Phòng Kinh doanh đề ra đối với vùng / khu vực được giao phụ trách. - Liên tục phát triển thương hiệu,
  Tuyencongnhan - 7 ngày trước
 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

  HRchannels.com - Phú Thọ
  Công ty Cổ Phần DTK Khởi nghiệp từ Kinh doanh thuốc thuốc thú y năm 1988, khi ngành chăn nuôi còn chưa phát triển, đến năm 2000, DTK chính thức được thành lập...
  HRchannels.com - 16 ngày trước
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  HRchannels.com - Hà Nội
  Công ty Cổ Phần DTK Khởi nghiệp từ Kinh doanh thuốc thuốc thú y năm 1988, khi ngành chăn nuôi còn chưa phát triển, đến năm 2000, DTK chính thức được thành lập...
  HRchannels.com - 16 ngày trước
 • Phó phòng marketing

  ĐTK - Hà Nội
  - Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing, quản lý sản phẩm và truyền thông của Công ty. - Lập và thực hiện chương trình truyền thông như: khuyến mại,
  Tuyencongnhan - 7 ngày trước
 • Trưởng Kênh MT

  HRchannels.com - Hà Nội
  Công ty Cổ Phần DTK Khởi nghiệp từ Kinh doanh thuốc thuốc thú y năm 1988, khi ngành chăn nuôi còn chưa phát triển, đến năm 2000, DTK chính thức được thành lập...
  HRchannels.com - 16 ngày trước
 • Trưởng Kênh GT

  HRchannels.com - Hà Nội
  Công ty Cổ Phần DTK Khởi nghiệp từ Kinh doanh thuốc thuốc thú y năm 1988, khi ngành chăn nuôi còn chưa phát triển, đến năm 2000, DTK chính thức được thành lập...
  HRchannels.com - 16 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.