Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 21
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Trưởng Bộ Phận Quản Lý Sau Thu Hoạch

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Từng làm cho các dự án phát triển nông nghiệp, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Thủ Kho

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Lập chứng từ nhập, xuất vật hàng hóa. Đảm bảo chứng từ xuất nhập thành phẩm và vật ....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Đội Trưởng Sản Xuất Nấm

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 27 ngày trước
 • Chuyên Viên Văn Thể

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Tổ chức các chương trình, sự kiện thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 4 ngày trước
 • Thủ Kho

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Lập chứng từ nhập, xuất vật hàng hóa. Đảm bảo chứng từ xuất nhập thành phẩm và vật ....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 27 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nấm

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Thực hiện triển khai các hoạt động sản xuất nấm theo kế hoạch Sản xuất:....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 27 ngày trước
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính Kế Toán

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO | Hà Nội, Hồ Chí Minh - Việt Nam
  Lập báo cáo tổng hợp nhằm mục đích vấn, cảnh báo rủi ro,… Từ đó đưa ra kiến nghị các công cụ và giải pháp quản lý rủi ro;...
  Vietnam Works - 24 ngày trước
 • Trưởng Bộ Phận Quản Lý Sau Thu Hoạch

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Từng làm cho các dự án phát triển nông nghiệp, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Các cơ quan chủ quản quản lý nhà nước về chính sách...
  CareerBuilder - 1 ngày trước
 • Nhân Viên Kế Toán

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Lâm Đồng
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Lập chứng từ nhập, xuất vật hàng hóa. Là đầu mới tập hợp chứng từ phát sinh chi phí của chi nhánh...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 7 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tam Phước Đồng Nai

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Đồng Nai
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Khi có khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện cần thông báo kịp thời cho lãnh đạo bộ phận sản...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 27 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.