Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 12
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên Viên Giám Sát Sơ Chế - Đóng Gói

  Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VINECO - Đồng Nai
  Thực phẩm/ Đồ uống , Nông, lâm nghiệp/ giấy. Nhận kế hoạch sản xuất từ Đội trưởng Sau thu hoạch, phân công công việc và giám sát thực hiện cho công nhân....
  Tuyencongnhan - 2 ngày trước
 • Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

  Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VINECO - Đồng Nai
  Kiến thức chuyên về thiết bị sản xuất, tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NÔNG TRƯỜNG....
  Tuyencongnhan - 2 ngày trước
 • Giám Đốc Nông Trường

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa. Lập kế hoạch sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất (gồm danh mục sản phẩm và sản...
  CareerBuilder - 24 ngày trước
 • Đội trưởng Sau thu hoạch

  VINECO - Hà Nội
   Báo cáo các sự cố về sản lượng, giờ giao nhận, chất lượng, vật kịp thời để có sự hỗ trợ, điều chỉnh từ Nông trường và các bộ phận liên quan ở HO....
  VinGroup - 30+ ngày trước
 • Chuyên Viên Giám Sát Sơ Chế - Đóng Gói (QC)

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhận kế hoạch sản xuất từ Đội trưởng Sau thu hoạch, phân công công việc và giám sát thực hiện cho công nhân....
  CareerBuilder - 11 ngày trước
 • Giám đốc Nông Trường

  VINECO - Hà Nội
  Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa.  Lập kế hoạch sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất (gồm danh mục sản phẩm và sản...
  VinGroup - 30+ ngày trước
 • Đội Trưởng Bảo Vệ Thực Vật

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có ít nhất 3 năm làm trong ngành sản xuất nông nghiệp (đồng ruộng/nhà kính/nhà lưới/nhà plastic). Chịu trách nhiệm cùng bộ phận Sản xuất đồng ruộng/nhà kính về...
  CareerBuilder - 24 ngày trước
 • Đội Trưởng Sản Xuất Nhà Kính

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa. Có ít nhất 3 năm làm trong ngành sản xuất nông nghiệp (nhà kính/nhà lưới/nhà...
  CareerBuilder - 24 ngày trước
 • Đội Trưởng Sau Thu Hoạch

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Báo cáo các sự cố về sản lượng, giờ giao nhận, chất lượng, vật kịp thời để có sự hỗ trợ, điều chỉnh từ Nông trường và các bộ phận liên quan ở HO....
  CareerBuilder - 24 ngày trước
 • Đội Trưởng Sản Xuất

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa. Có ít nhất 3 năm làm trong ngành sản xuất nông nghiệp (đồng ruộng/nhà lưới/nhà...
  CareerBuilder - 24 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.