Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 47
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nấm

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Thực hiện triển khai các hoạt động sản xuất nấm theo kế hoạch Sản xuất:....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 28 ngày trước
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Kiểm soát chất lượng hàng sản xuất trên chuyền từ khi bắt đầu đến kết thúc sản xuất....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 7 ngày trước
 • Thủ Kho

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Lập chứng từ nhập, xuất vật hàng hóa. Đảm bảo chứng từ xuất nhập thành phẩm và vật ....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 2 ngày trước
 • Thực Tập Sinh Phòng Cung Ứng

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Thu mua / Vật , Mới tốt nghiệp / Thực tập. Thời vụ/ Nghề tự do....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 8 ngày trước
 • Đội Trưởng Kỹ Thuật Sản Xuất Nấm Tam Đảo

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO | Hà Nội, Vĩnh Phúc - Việt Nam
  Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa. Tổ chức sản xuất nấm theo kế hoạch Sản xuất:....
  Vietnam Works - 3 ngày trước
 • Trưởng Bộ Phận Quản Lý Sau Thu Hoạch

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Từng làm cho các dự án phát triển nông nghiệp, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 2 ngày trước
 • Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Nam Định

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Nam Định
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ/ đột xuất. Có khả năng học hỏi nhanh các phần mềm ứng dụng trong...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 9 ngày trước
 • Đội Trưởng Sản Xuất Nấm

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Đội Trưởng Sản Xuất

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Đội Trưởng Sản Xuất Nhà Kính

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Hiểu biết về hoạt động Sản xuất nông nghiệp ngành hàng xuất khẩu và nội địa....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.